Кои сме ние - ББКЕ?

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ (ББКЕ)

 • доброволна неправителствена организация
 • защитава интересите на работодателите в енергетиката
 • учредена е на 12.05.1992 година и регистрирана в съда на 05.02.1993 година
 • колективен член на Българска Стопанска Камара (БСК) - Съюз на българския бизнес

Членство в ББКЕ

Управителният Съвет e определил следните критерии за приемане на нови членове в Българската Браншова Камара на Енергетиците:

 1. Основно предмета на дейност да бъде насочен в енергетиката и нейните отрасли.
 2. Поръчителство от 3 фирми, членове на ББКЕ.
 3. Декларация от кандидатите, че приемат Устава на ББКЕ.
 4. Референции от фирми.
 5. На новоучредени фирми, свързани с енергетиката, изискванията по т.1 до т.4 не се вземат под внимание. Решението за членството в ББКЕ се взема от членовете на УС с квалифицирано мнозинство.
 6. Ръководството на фирмата или упълномощеното от него лице трябва да бъде правоспособно в областта на енергетиката.
 7. Попълнена молба за членство по образец. » образецът може да изтеглите от тук (като word документ - 27.5 KB)

Новини

Презентация на проф. д-р инж. Валентин Колев - Председател на УС на ББКЕ

09.03.2023

Презентация на проф. д-р инж. Валентин Колев - Председател на УС на ББКЕ в Конферентна зала на парк хотел Витоша

Презентация

Среща – семинар на 09.03.2023 г.

09.03.2023

Българска Браншова Камара на Енергетиците организира среща – семинар, който ще бъде проведен на 09.03.2023 г. от 14,00 ч. в Конферентния център на Парк Хотел Витоша (Средна конферентна зала).

Основните теми на семинара са:
1. „Отклонение на напрежението в отдалечени райони с дълги линии“.
2. „Режими на звездните центрове в електроразпределителните мрежи – анализ на капацитивните токове“.

Заседание на Управителния съвет

29.11.2022

Проведено беше заседание на Управителния съвет на ББКЕ, на което присъстваха и членове на Контролния съвет. Изготви се позиция на Българска браншова камара на енергетиците относно развитието на сектор" Енергетика" на Р. България.

Subscribe to БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ RSS