Кои сме ние - ББКЕ?

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ (ББКЕ)

 • доброволна неправителствена организация
 • защитава интересите на работодателите в енергетиката
 • учредена е на 12.05.1992 година и регистрирана в съда на 05.02.1993 година
 • колективен член на Българска Стопанска Камара (БСК) - Съюз на българския бизнес

Членство в ББКЕ

Управителният Съвет e определил следните критерии за приемане на нови членове в Българската Браншова Камара на Енергетиците:

 1. Основно предмета на дейност да бъде насочен в енергетиката и нейните отрасли.
 2. Поръчителство от 3 фирми, членове на ББКЕ.
 3. Декларация от кандидатите, че приемат Устава на ББКЕ.
 4. Референции от фирми.
 5. На новоучредени фирми, свързани с енергетиката, изискванията по т.1 до т.4 не се вземат под внимание. Решението за членството в ББКЕ се взема от членовете на УС с квалифицирано мнозинство.
 6. Ръководството на фирмата или упълномощеното от него лице трябва да бъде правоспособно в областта на енергетиката.
 7. Попълнена молба за членство по образец. » образецът може да изтеглите от тук (като word документ - 27.5 KB)

Новини

25 годишнина на ББКЕ и „Деня на енергетика“.

20.06.2018

ББКЕ ще отбележи юбилейната 25 годишнина и„Деня на енергетика“.

Договор с БСК за участие в проект „Развитие на Националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence”

11.04.2018

ББКЕ подписа договор с БСК за участие в  проект „Развитие на Националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence”, изпълняван от Министерство на труда и социалната политика (МТСП)

Браншов колективен трудов договор между ББКЕ и синдикатите

29 ноември 2017

Подписан бе Браншов колективен трудов договор между ББКЕ и синдикатите за срок от две години.

БКТД

Subscribe to БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ RSS