Новини

Презентация на проф. д-р инж. Валентин Колев - Председател на УС на ББКЕ

09.03.2023

Презентация на проф. д-р инж. Валентин Колев - Председател на УС на ББКЕ в Конферентна зала на парк хотел Витоша

Презентация

Среща – семинар на 09.03.2023 г.

09.03.2023

Българска Браншова Камара на Енергетиците организира среща – семинар, който ще бъде проведен на 09.03.2023 г. от 14,00 ч. в Конферентния център на Парк Хотел Витоша (Средна конферентна зала).

Основните теми на семинара са:
1. „Отклонение на напрежението в отдалечени райони с дълги линии“.
2. „Режими на звездните центрове в електроразпределителните мрежи – анализ на капацитивните токове“.

Заседание на Управителния съвет

29.11.2022

Проведено беше заседание на Управителния съвет на ББКЕ, на което присъстваха и членове на Контролния съвет. Изготви се позиция на Българска браншова камара на енергетиците относно развитието на сектор" Енергетика" на Р. България.

ББКЕ проведе Общо събрание

13.09.2022

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

проф. д-р инж. Валентин Колев
Управител на "Елконтрол" ООД и Декан на Електротехнически факултет при ТУ - София

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Шевиков
Управител на „ЕКИ 96“ ООД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ:

Живко Желев
Управител на „Рудин“ ООД

Браншов колективен трудов договор между ББКЕ и синдикатите

09 декември 2021

Подписан бе Браншов колективен трудов договор между ББКЕ и синдикатите за периода 2021-2023 г.

БКТД

Subscribe to Новини