Новини

Заседание на Управителния съвет

29.11.2022

Проведено беше заседание на Управителния съвет на ББКЕ, на което присъстваха и членове на Контролния съвет. Изготви се позиция на Българска браншова камара на енергетиците относно развитието на сектор" Енергетика" на Р. България.

ББКЕ проведе Общо събрание

13.09.2022

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

проф. д-р инж. Валентин Колев
Управител на "Елконтрол" ООД и Декан на Електротехнически факултет при ТУ - София

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Шевиков
Управител на „ЕКИ 96“ ООД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ:

Живко Желев
Управител на „Рудин“ ООД

Браншов колективен трудов договор между ББКЕ и синдикатите

09 декември 2021

Подписан бе Браншов колективен трудов договор между ББКЕ и синдикатите за периода 2021-2023 г.

БКТД

Subscribe to Новини