Презентация на проф. д-р инж. Валентин Колев - Председател на УС на ББКЕ

09.03.2023

Презентация на проф. д-р инж. Валентин Колев - Председател на УС на ББКЕ в Конферентна зала на парк хотел Витоша

Презентация