Удостояване със звание "Енергетик на годината"

20.06.2023

Министърът на енергетиката Румен Радев връчи отличията на наградените от Българската браншова камара на енергетиците експерти с принос за развитието на отрасъла.

На церемонията по награждаването на отличените енергетици присъстваха и заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов, почетният председател на ББКЕ - Димитър Шевиков, председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара - Добри Митрев.

Ръководството на ББКЕ, начело с проф. Валентин Колев, през 2023 година присъдиха приза "Енергетик на годината" в осем секции. Отличени бяха: инж. Мартин Георгиев - изпълнителен директор на Националната електрическа компания, инж. Валери Ружин - директорът на дирекция "Пренос на електрическа енергия" в Електроенергийния системен операто, инж. Красимир Каменов - началник отдел "Ядрено гориво" в АЕЦ "Козлодуй", инж. Стоян Динчев - директор "Ремонти" при ТЕЦ "Марица-Изток 2", инж. Иван Яворов - ръководител отдел "Електроснабдяване и електрооборудване" в рудник "Трояново 2" при "Мини Марица-Изток", инж. Христо Христов - член на Управителния съвет на "Електроразпределение Север", инж. Йордан Стоянов - директор развитие на мрежата в "Електроразпределителни мрежи Запад", инж. Явор Николов - инженер проекти в "ЕВН България Топлофикация", инж. Николай Николов - директор на район "София Изток" при "Топлофикация София", инж. Мирослав Панов - директор производство в ЕМУ АД, гр. Търговище и инж. Цветан Райков - изпълнителен директор на КМС ЕАД.