Контролен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ:

Живко Желев
Управител на „Рудин“ ООД

Членове на контролния съвет:

Георги Миков
Управител на "Електриксити" ООД

Веселин Стойчев
Управител на "ВВМ инженеринг" ООД