Управителен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

проф. д-р инж. Валентин Колев
Управител на "Елконтрол" ООД и Декан на Електротехнически факултет при ТУ - София

ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Шевиков
Управител на „ЕКИ 96“ ООД

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1. Ангелин Цачев
Изпълнителен директор на ЕСО-ЕАД

2. Мартин Георгиев
Изпълнителен директор на НЕК-ЕАД

Членове на управителния съвет

1. Андрей Красночаров
Зам. изп. директор и Член на съвета на директорите на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

2. Пламен Николов
Зам. директор експлоатация при ТЕЦ „Марица Изток 2" ЕАД

3. Здравко Братоев
Зам. председател на Съвета на директорите на „Електроразпределение Юг” ЕАД

4. Душан Рибан
Член на Управителния съвет на "Електроразпределителни мрежи Запад" АД

5. Анжела Тонева
Изп. директор и член на Управителния съвет на „Енерго Про Варна” ЕАД

6. Красимир Брандийски
Прокурист на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД

7. Свилен Кръстанов
Управител на “Импулс Ко” ООД

8. Теодор Осиковски
Управител на "КМС" ЕООД