Секции в ББКЕ

  • АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
  • ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО
  • НЕК И ВОДНО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ
  • ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
  • ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
  • ТОПЛОФИКАЦИЯ
  • ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ
  • РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ. Ефективно използване на енергийните ресурси